Medlemskap

 

Medlemskap i föreningen är uppdelat i två olika medlemskap.

 

      a. Delägarskap med andel i föreningens fastighet(er), andelsbevis erhålls.

Endast en andel per person kan tecknas. Samtliga familjemedlemmar kan teckna andel.

Bredgården upplåtes till personer med delägarskap enligt särskilda bestämmelser.

Andel 300 kronor, därutöver årsavgift 200 kronor som betalas från och med nästkommande år.

Nya andelsmedlemmar betalar alltså ingen årsavgift det första medlemsåret.

För familj med tre eller fler andelar är årsavgiften 500 kr/familj.

 

      b. Medlemskap för deltagande i föreningens aktiviteter.

Medlemskap gäller per kalenderår.

Medlemsavgift 50 kronor per år.

 

Bankgiro nr 455-9613