Medlemskap

 

Medlemskap i föreningen finns att teckna i två olika medlemsformer:

 

      a. Delägarskap med andel i föreningens fastighet(er) och för deltagande i föreningens aktiviteter, andelsbevis erhålls.

Endast en andel per person kan tecknas. Samtliga familjemedlemmar kan teckna andel.

Bredgården hyrs ut till personer med delägarskap enligt särskilda bestämmelser.

Andel 300 kronor, därutöver årsavgift 200 kronor som betalas från och med nästkommande år.

Nya andelsmedlemmar betalar alltså ingen årsavgift det första medlemsåret.

För familj med tre eller fler andelar är årsavgiften 500 kr/familj.

 

      b. Medlemskap för deltagande i föreningens aktiviteter.

Medlemskapet gäller per kalenderår

Medlemsavgift 50 kronor per år

 

Den valda medlemsavgiften sätts in på Swish 1236162101
eller bankgiro 455-9613

!!Vid betalning glöm ej ange namn på medlem som betalningen avser!!