Medlemskap

 

Medlemskap i föreningen finns att teckna i två olika medlemsformer: 

  a.  Delägarskap med andel i föreningens fastighet(er) och för deltagande i
       föreningens aktiviteter, andelsbevis erhålls.

Endast en andel per person kan tecknas.
Samtliga familjemedlemmar kan teckna andel.
För andelen betalas 300 kronor, därutöver årsavgift 200 kronor som betalas från och med nästkommande år.
Nya andelsmedlemmar betalar alltså ingen årsavgift det första medlems året.
Medlemslista över försålda medlemsandelar ska finnas på plats.

  b.  Medlemskap för deltagande i föreningens aktiviteter.

Medlemskort kan köpas vid de tillfällen då föreningen har aktiviteter i
Bredgården eller med betalning via Bg eller Swish.
Medlemsavgift 50 kronor per år
Medlemskapet gäller per kalenderår
Medlemslista över försålda medlemskort ska finnas på plats.

Den valda medlemsavgiften sätts in på Swish 1236162101
eller bankgiro 455-9613

!!Vid betalning glöm ej ange namn på medlem som betalningen avser!!