Bredgårdens historia

Bredgårdens ekonomiska förening bildades i april 2009 då en stor andel av sockenborna i Bred reagerat då Svenska Kyrkan meddelat att man hade för avsikt att sälja Breds församlingshem.

Breds församlingshem köptes av föreningen med syfte att föreningen och Bredgården ska vara en sammanhållande länk i bygden och skapa en social mötesplats för invånarna i socknen med omnejd.

 

Målgruppen för Bredgården är främst socknens invånare, föreningar och företag men vänder sig också till ett större upptagningsområde på landsbygden, t ex grannsocknarna Sparrsätra och Björksta.

Bredgården ger möjlighet att visa upp lokal kultur och lokalproducerade produkter.

Här kan alla generationer mötas i olika arrangemang.

 

Huset där Bredgården är inrymt har en lång historia. Här har funnits skola med slöjdsal på övre våningen där det också finns en lägenhet där läraren troligen bodde så som det var brukligt förr.

Senare har huset använt som församlingshem för Svenska Kyrkan.