Har hänt

Årsmötet hölls den 2019-04-05.

________________________________________________

 

Här är några bilder från årsmötet!
Fotograf: Börje Öhrling